Onze vereniging

De vereniging Distripool bestaat uit veertien succesvolle ondernemers gevestigd in een straal van 25 kilometer rond Alphen aan den Rijn.

De historie van de vereniging gaat terug tot de oprichting in 1989. Initiatiefnemers waren destijds de Kamer van Koophandel, Vereniging van Ondernemers in Alphen aan den Rijn (VOA) en het logistieke bedrijfsleven. Samen worden initiatieven ontwikkeld en voor uiteenlopende zaken gelobbyd en contacten gelegd bij verschillende (overheids-)organisaties, partners en opleidingen. Al deze samenwerkingsprojecten zijn inmiddels hun vruchten aan het afwerpen.

Distripool heeft samen met de Kamer van Koophandel, de VOA en Bedrijfsleven Rijnland een brandbrief verzonden aan de Provinciale Staten van Zuid-Holland over de N207.

In een krantenbericht heeft Distripool gereageerd op het gebruik van doelgroepstroken door vrachtwagens.

Transport in beweging

Om de regio nog beter te ontsluiten en de aansluiting tussen onderwijs en werkveld te verbeteren, is de vereniging Distripool actief. We leggen contacten en smeden banden tussen verschillende partijen en organisaties.

Verder zetten we ons in voor de ontwikkeling van uiteenlopende projecten op het gebied van bereikbaarheid, personeelsbeleid en logistieke duurzaamheid.