Project: Naar een toekomstbestendige logistieke sector

In de Rijnstreek zal in de komende jaren onder andere door vergrijzing meer vraag komen naar goed opgeleid, gekwalificeerd personeel in de transport en logistiek. Daar wordt binnen dit project aan gewerkt door bedrijfsleven, onderwijs en overheid. De provincie Zuid-Holland is medefinancier van dit project. Het project werkt vanuit 4 basisdoelen:

1) (bij)scholing van bestaand personeel
2) vergroten instroom naar de sector
3) verbeteren HRM-kennis binnen het bedrijfsleven
4) werken aan imagoverbetering van de hele sector