Een belangrijk speerpunt van Distripool en haar leden is duurzaamheid. Om sociale en milieutechnische redenen zet de vereniging zich in om haar leden te ondersteunen en motiveren bij het ontwikkelen en uitbouwen van een maatschappelijk verantwoorde wijze van ondernemen. Dat betekent door intensieve samenwerking efficiëntere planningen, waarbij het terugbrengen van het aantal transportbewegingen een belangrijke doelstelling is. Het inzetten van verschillende transportmodaliteiten en het technisch opwaarderen van voertuigen en machines naar de hoogst mogelijke milieu-normen.

Om de MVO doelstellingen te realiseren beschikken de leden binnen het netwerk bijvoorbeeld over voertuigen met roetfilters, euro 5 en euro 6 motoren. Maken ze gebruik van fluisterstille opleggers die voldoen aan de hoogste Piek-norm. Daarnaast wordt er bij de binnenvaart gebruikt gemaakt van het Miscobiva systeem, waardoor onderling samenwerking leidt tot een optimale logistieke keten. Zo worden vervoersbewegingen milieu- en kostenefficiënt verdeeld over verschillende transportmodaliteiten.